drupal hit counter

View My Stats
Erik Rønholts hjemmeside
Vester Egede 

Vester Egede menighedsråd

2004-2008

 
I 2004 blev jeg valgt til Vester Egede menighedsråd. Jeg har blandt andet været med i aktivitetsudvalget, som har stået for en række spændende koncerter, foredrag og andre arrangementer.

Da vores formand af helbreds-
mæssige grunde i 2006 trak sig, blev jeg formand for menigheds-
rådet.
Der er meget at se til, men det er spændende arbejde.
Sognebladet
Sognebladet for Ulse, Vester Egede og Øster Egede sogne udkommer hvert kvartal.
Siden 2006 har jeg stået for det grafiske arbejde med bladet.
 
Kirkenyt
Fra 2010 har jeg ligeledes lavet Kirkenyt for nabosognene Sønder Dalby og Tureby sogne.
Fagredaktør
Fra 2008-2009 var jeg fagredaktør på Kristelig Dagblads hjemmeside kristendom.dk
Ulse · Vester Egede · Øster Egede 

Ulse, Vester Egede, Øster Egede menighedsråd

fra 2008


De tre små sogne, Vester Egede, Ulse og Øster Egede er i samme pastorat (de har altså samme præst), og af praktiske grunde har vi fra menighedsrådsvalget i november 2008 fået slået de tre råd sammen.
Jeg er nu formand for det fælles menighedsråd.
I stedet for tre menighedsråd med 6 medlemmer hver, er der nu et fællesråd med ialt 8 medlemmer. Det gør det nemmere at rekruttere medlemmer, der bliver ikke så mange møder, og der har da også allerede vist sig besparelser ved denne “stordrift”.
Fakta
Ulse, Vester Egede og Øster Egede sogne
De 3 sogne, Ulse, Vester Egede og Øster Egede sogne ligger alle i Faxe kommune.
Ulse ligger tæt på Haslev og Bregentved, Vester Egede ligger ved Rønnede og Gisselfeld, og Øster Egede (Atterup) ligger tæt på Faxe og lige op til Jomfruens Egede.
 
Sognene ligger i Tryggevælde Provsti, som igen er under Roskilde Stift.
___________________________________________________________________________________
 
På billedet ses Vester Egede kirke. Jeg bor i huset i forgrunden.
De tre sognes kirker 
Ulse kirke
Vester Egede kirke
Øster Egede kirke
I 2007 lavede jeg en folder om Øster Egede kirke, som ses herover.
Erik Rønholt · Birkedommervej 29 · Vester Egede · 4690 Haslev · forlagetcornelia@mail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net